Çeşme Kalesi

23 Haziran 2015

Kale Çeşme’nin Merkezinde kıyıdan 3 km kadar içeride yer almaktadır. Konumu itibariyle Çeşme’nin her noktasından ulaşıma olanaklıdır. Çeşme Merkez antik, tarihi kokusunu kaleden almaktadır. Kale Çeşme’nin hem tarihi hem de turistik merkezlerinden birisidir.

Çeşme kalesi 1508 yılında II. Beyazıt tarafından, Aydın Valisi Mir Haydar aracılığıyla, Mimar Ahmet oğlu Mehmet’e yaptırılmıştır. Kale 1508 yılında deniz kıyısına yapılmıştır fakat zamanla denizin doldurulması sonucunda bugünkü konumunu almıştır. Medeniyetlerin izlerini taşıyan 507 yıllık tarihine meydan okuyan sağlamlığı ve mimari yapısı ile göz almaktadır. Osmanlı padişahı II. Beyazıt’ın yaptırdığı kale bugün müze olarak kullanılmaktadır.

1472 yılında Venedik Donanması Çeşme limanına saldırıda bulunmuştur. Bu durum Çeşme’nin Batı Anadolu’da ki önemli limanlardan birisi olduğunu açıkça göstermektedir. Osmanlı Adriyatik kıyılarında önemli başarılar kazanırken 1501 yılında Venedik Çeşme Limanına ikinci bir defa saldırıda bulunmuştur. Arka arkaya yapılan bu iki saldırı Çeşme’nin bu yıllarda ki büyük ekonomik önemini de göstermektedir. Ekonominin bu kadar güçlü olup arka arkaya saldırıların geldiği bu dönemde kale veya herhangi bir savunma tesisi bulunmamaktadır. Türk Devlet adamları 30 yılında içinde sık sık saldırıya uğrayan Çeşme için savunma çareleri aramaya başlamış ve 1508 yılında Kale’nin inşasına karar vermiştir.

Kalenin inşası ile güvenliğin sağlanması sonucu Çeşme’de ki ticareti çok daha büyük boyutlara ulaştırmıştır. Kalenin limana sağladığı emniyetin etkisi oldukça önemlidir. O yıllarda Kale savaş ve ticaret gemilerini düşman saldırılarına ve kötü hava koşullarına karşı korumaktaydı.

Kalenin güney kapısı Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Osman-Rus savaşında oldukça yıpranan kale onarılmış, Kırım Savaş’ından sonra ise askeri özelliğini kaybetmiştir.  Kale günümüzde Çeşme Arkeoloji Müze’sine ev sahipliği yapmaktadır. İlk kez 1965 yılında İstanbul Topkapı Müze’sinden getirilen silahlarla, silah müzesi haline getirilmiştir.

Kale içinde farklı konseptte salonlar yer almaktadır. Bunların bazıları Barbaros Kulesi Sergi Salonu, Osmanlı-Rus Savaşı Sergi Salonudur. Barbaros Salonunda Çeşme’nin Klasik, Helenistik Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait,; kap, kandil gibi arkeolojik nesneler sergilenmektedir. Osmanlı-Rus Salonunda ise bu deniz savaşına ait haritalar, afişler, bayraklar, madalyalar, sikkeler sergilenmektedir. Aynı zamanda kalenin dışında Osmanlı dönemine ait toplar yer almaktadır.